Arquivo da categoría: Arquivos

Orzamentos 2015 da Xunta para Arquivos e Bibliotecas

Comunicado de BAMAD Galicia ante os novos orzamentos da Xunta de Galicia para Arquivos e Bibliotecas 2015

 O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2015 conxela todas as partidas para Bibliotecas e reduce un 8,3% as de Arquivos. Estas mínimas dotacións orzamentarias continúan asfixiando os centros, proceso iniciado hai xa varios anos, e seguen a reducir as posibilidades de levar unhas políticas arquivísticas e bibliotecarias que se adecúen á realidade do noso país.

Os orzamentos non son bos. No conxunto orzamentario 2015 os orzamentos da Xunta medran un escaso 0,5%, sen embargo nesas partidas o orzamento para cultura estáncase e queda na mesma cantidade que no 2014. Aínda sendo o mesmo globalmente para a cultura, os arquivos reducen o seu orzamento nun 8,3%.

Estes datos son especialmente negativos xa que levamos acumulados anos de recortes orzamentarios. A isto debemos engadir que nos encontramos nun momento no que, tanto os arquivos como as bibliotecas, requiren dun impulso que debe ser apoiado economicamente. Acaba de ser aprobada a Lei de Arquivos (Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia), lei que temos valorado como un avance, malia recoñecemos a súa eiva económica, xa que non establece compromisos de financiamento que permita desenvolvela, como xa manifestamos en varias ocasións. Contar cunha lei de arquivos eficaz require contar tamén con partidas adecuadas para o seu desenvolvemento.

As Bibliotecas encóntranse nunha situación similar. A lei aprobada no 2012 está pendente de desenvolver ferramentas que a farán máis útil e eficaz. Está pendente de rematar o Mapa de Bibliotecas e aprobar e publicar os Indicadores de bibliotecas así como establecer elementos de cooperación bibliotecaria que permitan que todas as administracións colaboren na mellora das bibliotecas. Ferramentas que consideramos imprescindibles. Por outro lado, a creación de novos servizos como de Galicia Le, que valoramos moi positivamente e que facilita o acceso á lectura de libros electrónicos a todas as persoas asociadas ás bibliotecas galegas requiren de máis apoio para ofertar máis títulos e novos servizos.

Ante esta situación, os profesionais reclamamos da Xunta de Galicia un esforzo en materia de orzamentos para arquivos e bibliotecas, centros rendibles social e tamén economicamente, e que cese a asfixia económica que supón a súa redución orzamentaria.

A Xunta Directiva da Asociación de arquiveiros, bibliotecarios, museólogos e documentalistas de Galicia, BAMAD Galicia

Na Coruña a 23 de Outubro de 2014


Incorporamos cadros comparativos e gráficos dos últimos catro anos

BIBLIOTECAS:

Partidas 2015 2014 2013 2012
Bolsas formación (4800) 217.740 217.740 217.740 243.920
Equipamento da rede (mobiliario) (6251) 90.000 90.000 100.000 64.800
Lotes fundacionais (6281) 600.000 600.000 650.000 1.500.684
Obras e reparacións na rede de bibliotecas de Galicia (6322) 60.000 60.000 100.000 190.000
Promoción da lectura (6402) 200.000 200.000 300.000 346.845
Actividades culturais (6405) 200.ooo 200.000 200.000 250.000
Formación 10.500 10.500 10.500 15.000
Total 1.378.240 1.378.240 1.578.240 2.611.249

 

ARQUIVOS :

Partidas 2015 2014 2013 2012
Conservación do Patrimonio documental en arquivos (4801) 107.406 107.406 107.406 111.762
Maquinaria, instalacións e utensilios de arquivos. adquisicións (6231) 14.972 14.972 14.972 24.000
Mobiliario e útiles de arquivos (6252) 8.835 8.835 8.835 25.000
Proxectos e informes e dirección en materia de arquivos (6283) 30.000 60.000 60.000 167.058
Adquisicións e restauración do patrimonio documental (6284) 75.000 75.000 75.000 122.285
Movemento e traslados de fondos documentais (6285) 2.100 2.100 2.100 3.907
Publicacións en materia de arquivos (6286) 14.095 14.095 14.095 23.000
Obras de conservación de arquivos (6321) 30.000 30.000 30.000 36.445
Actividades difusoras e de promoción de arquivos e patrimonio documental (6404) 50.000 50.000 50.000 60.000
Total 332.408 362.408 362.408 573.457

 

Gráficos

Orzamentos 2014 para Arquivos e Bibliotecas, totaisgraf20151

Bibliotecas detalle e total

Graf20152 

Arquivos detalle e total

graf20153

Advertisement

Curso: Supostos prácticos para Facultativos superior de Arquivos

Curso Anabad Galicia: Supostos prácticos para Facultativos Superior de Arquivos

Curso destinado a proporcionar os coñecementos necesarios para realizar o exercicio práctico en oposicións de arquivos.

arquivos2edDocente: María A. Díaz Bernárdez. Xefa de sección do Arquivo Histórico Provincial de Lugo, Facultativa superior de arquivos da Xunta de Galicia.

Modalidade: on-line

Duración: 29 de setembro-5 de decembro

Preincrición: do 1 ao 15 de setembro

Prazas: 30 prazas, prioridade para persoas asociadas a Anabad-Galicia

Matrícula: 90€ socios / 120€ non socios

Programa

Curso: Escritura e documento no mundo moderno

Curso Anabad Galicia: Escritura e documento no mundo moderno

Curso destinado a proporcionar os coñecementos necesarios para identificar diferentes tipos de escritura desde a visigoda, e a tipoloxía documental romano-visigoda até a escritura humanista e a tipoloxía documental da época borbónica.

escritura

Profesor: Gonzalo Francisco Fernández Suárez, Profesor de Humanidades na Universidade de Santiago de Compostela

Modalidade: on-line

Duración: 8 setembro-3 outubro

Preincrición: do 16 ao 30 de xuño

Prazas: 30 prazas,  prioridade para persoas asociadas a Anabad-Galicia

Matrícula: 70€ socios / 100€ no socios

Programa