Arquivos mensuais: Novembro 2014

Amortizacións de postos de traballo de arquivos, bibliotecas e museos da Xunta de Galicia

A Asociación de Arquiveiros, Bibliotecarios, Museólogos e Documentalistas de Galicia, BAMAD-Galicia, quere manifestar a súa posición contraria á proposta de amortización de 15 postos de traballo nos arquivos, bibliotecas e museos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
 
Estas amortizacións van supoñer unha  perda de funcionalidade e operatividade, nuns centros cunhas plantillas xa moi reducidas para atender aos seus cometidos. Se á redución de persoal  engadimos os recortes orzamentarios destes últimos anos, estamos a falar da asfixia dos arquivos, bibliotecas e museos da Xunta de Galicia
 
Reclamamos, pois, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que retire esta proposta de RPT, que non responde ás necesidades dos centros, para retomar a racionalidade na distribución do persoal.
Postos a amortizar segundo a última proposta de RPT da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que corresponden aos centros de arquivos, bibliotecas e museos.
 
En arquivos suprímense : 1 praza de técnico superior de arquivos, 4 de técnico medio de arquivos, 1 restaurador de papel e 1 auxiliar de arquivos.
 
En bibliotecas suprímense: 5 prazas de técnico medios de bibliotecas e 1 auxiliar de bibliotecas
 
En museos: 1 técnico superior de museos e 1 auxiliar de museos
A Coruña, 7 de novembro de 2014
A xunta directiva de BAMAD-Galicia
Advertisement