Arquivos mensuais: Abril 2014

Crea a tua Marca profesional e móstrate desde a rede

marca5Obradoiro profesional: “Crea a tua Marca profesional e móstrate desde a rede”

 

Data e duración: 2 a 16 de xuño de 2014 / 8 horas.

 

Edición: en liña. Aula Cesga

 

Docente: Patricia Russo. Coordinadora do GT de Software Libre para profesionais da información do COBDC e coordinadora de formación no COBDC.

 

Prazas: 30 prazas

 

Actividade gratuíta para socios de ANABAD-Galicia

 

Programa

Advertisement

Perfís profesionais en Bibliotecas Públicas

livros

ANABAD-Galicia ten detectado falta de criterio en moitas institucións, principalmente na administración local, á hora de determinar os perfís dos profesionais que van ocupar postos de traballo nas súas bibliotecas. Desta maneira encontrámonos con convocatorias de oposicións que non recollen as características profesionais que deberían ser acordes ao traballo a desenvolver. Tamén nos encontramos con propostas de RPT nas que o peso e a importancia que deberían ter os profesionais das bibliotecas non se encontran ao nivel das características determinadas polos organismos nacionais e internacionais encargados de establecer normas e recomendacións sobre bibliotecas.

Mentras non se desenvolva na súa totalidade a Lei 5/2012 de Bibliotecas e se estableza a tipoloxía das bibliotecas e as características do persoal que debe atendelas, cremos conveniente recomendar unha serie de perfís profesionais mínimos coa finalidade de orientar ás administracións nas caracerísticas do persoal co que debería contar nos seus servizos bibliotecarios. Así, a comezos de Abril, enviamos á FEGAMP unha proposta de perfís profesionais para bibliotecas públicas para que este organismo difunda entre os concellos galegos a nosa proposta. Facemos tamén público o documento para que calquera profesional, organizacións e sindicatos poidan utilizar esta guía para reforzar a figura profesional do persoal bibliotecario.

O Dereito a ler en electrónico!

ebook-logoANABAD GALICIA súmase á Campaña de EBLIDA, que en España é realizada por Fesabid, do Dereito a Ler en Formato Electrónico.

Pódese acceder a máis información e materiais desde o noso apartado de Campañas.

As Actividades:

  1. Difusión entre as persoas asociadas ás bibliotecas e  nos medios de comunicación dos materiais de difusión da campaña.
  2. Animar ás bibliotecas a que coloquen o cartel
  3. No programa de actividades do Día do Libro, informar sobre a campaña
  4. Enviar o Manifesto da campaña aos responsables políticos 
  5. Intentar que os medios de comunicación locais se fagan eco da campaña
  6. Fomentar a campaña nas redes sociais co hasthtag #eread

 

Colocamos o Manifesto para o voso coñecemento.

 

 O Dereito a ler en electrónico! 

 

Que queremos?

Queremos proporcionar aos nosos usuarios as últimas novidades publicadas en formato electrónico, tal e como viñemos facendo cos libros impresos. 

Pero algúns editores impídeno, negándose a proporcionar ás bibliotecas as licenzas necesarias para o préstamo de libros electrónicos. As enquisas mostran que máis do 50% dos libros electrónicos “best sellers” non son accesíbeis desde as bibliotecas. 

Queremos comprar libros electrónicos a prezos xustos e con condicións de uso razonábeis. 

Pero moitos editores venden os libros electrónicos a prezos moi altos ou non os venden. Como resultado disto non podemos proporcionar un bo servizo aos nosos usuarios. 

Queremos que os autores reciban un pagamento xusto polo préstamo dos seus libros electrónicos, como o veñen percibindo pola súa obra impresa, ampliando o Dereito ao Préstamo Público mediante a inclusión do préstamo do libro electrónico nas bibliotecas. 

Normalmente os autores non reciben remuneración algunha polo préstamo de libros electrónicos nas bibliotecas, na maioría dos Estados Membro da UE. 

Queremos que toda a cidadanía – non só os que o poidan pagar- se beneficien do acceso libre aos libros electrónicos nas bibliotecas. 

Baixo a actual Lei de Propiedade Intelectual os editores poden negarse a subministrar libros electrónicos ás bibliotecas 

Por tanto, PEDIMOS unha Lei clara de Propiedade Intelectual, que permita ás bibliotecas cumprir coa súa misión, para o século XXI, de proporcionar a toda a cidadanía da Unión Europea, o acceso á riqueza do coñecemento e a ficción humana tanto desde a biblioteca presencial como a distancia.

 MARCO LEGAL XA! 

eread2baixa