Arquivos diarios: 25/10/2013

Orzamentos de Arquivos e Bibliotecas 2014

O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2014 conxela  todas as partidas para Arquivos e reduce un 12,68% as de Bibliotecas. Estas mínimas dotacións orzamentarias continúan asfixiando os centros, proceso iniciado hai xa varios anos, e seguen a reducir as posibilidades de levar unas políticas arquivísticas e bibliotecarias que se adecúen á realidade do noso país.

Nesta situación, os profesionais reclamamos da Xunta de Galicia un esforzo de racionalización en materia de orzamentos para arquivos e bibliotecas, centros rendibles social e tamén economicamente, e que cese a asfixia económica que que supón a mingua orzamentaria.

Incorporamos cadros comparativos e gráficos dos últimos tres anos:

BIBLIOTECAS:

Partidas 2014 2013 2012
Bolsas formación (4800) 217.740 217.740 243.920
Equipamento da rede (mobiliario) (6251) 90.000 100.000 64.800
Lotes fundacionais (6281) 600.000 650.000 1.500.684
Obras e reparacións na rede de bibliotecas de Galicia (6322) 60.000 100.000 190.000
Promoción da lectura (6402) 200.000 300.000 346.845
Actividades culturais (6405) 200.000 200.000 250.000
Formación 10.500 10.500 15.000
Total 1.378.240 1.578.240 2.611.249

ARQUIVOS

Partidas 2014 2013 2012
Conservación do Patrimonio documental en arquivos (4801) 107.406 107.406 111.762
Maquinaria, instalacións e utensilios de arquivos. adquisicións (6231) 14.972 14.972 24.000
Mobiliario e útiles de arquivos (6252) 8.835 8.835 25.000
Proxectos e informes e dirección en materia de arquivos (6283) 60.000 60.000 167.058
Adquisicións e restauración do patrimonio documental (6284) 75.000 75.000 122.285
Movemento e traslados de fondos documentais (6285) 2.100 2.100 3.907
Publicacións en materia de arquivos (6286) 14.095 14.095 23.000
Obras de conservación de arquivos (6321) 30.000 30.000 36.445
Actividades difusoras e de promoción de arquivos e patrimonio documental (6404) 50.000 50.000 60.000
Total 362.408 362.408 573.457

Gráficos evolución Orzamentos 2012-2014 para Arquivos e Bibliotecas:

Orz1

Bibliotecas:

Orzbib

Arquivos:

OrzArq

Advertisement